TOP

Hvorfor får musikområdet så lidt, når Statens Kunstfond deler ud?

Kommentar: I løbet af den sidste uges tid er der blevet udsendt svarmails vedrørende arbejdslegater fra Statens Kunstfonds legatudvalg. Kunstfondens legatudvalg uddeler midlerne direkte til skabere inden for de forskellige kunstfelter; midler der kan skabe frirum til fordybelse.

Jeg har – som det musikmenneske, jeg selv er – nørdet lidt og set på årets tildelinger blandt andet til musikkens skabere. Inden for dette felt var der i år 846 ansøgninger i alt, hvoraf 255 ansøgere har fået tilsagn. Det svarer til en tilsagnsprocent på 30,1 procent – eller med andre ord, så er afslagsprocenten næsten 70.

Der blev igen i år ikke tildelt nogle treårige stipendier indenfor musikkens område – altså de største legater på i alt 855.000 kroner fordelt over tre år. Samlet blev der i alt uddelt 12,14 millioner kroner til musikkens skabere.

Støttemidlerne fordeler sig på følgende måde: 

  • 4 personer har fået det størst uddelte legat på 250.000 kroner
  • 14 har fået et legat på 120.000 kroner 
  • 40 har fået et legat på 70.000 kroner
  • 137 har fået et legat på 40.000 kroner
  • 58 har fået et legat på 20.000 kroner
  • 2 har fået et legat på 10.000 kroner
  • Og så er der sågar 2 legater á 10.000 kroner – muligvis til en gruppe?

Igen ingen treårige legater til musikkens område

Det er i høj grad bemærkelsesværdigt med den høje afslagsprocent inden for musikkens felt. Det er også bemærkelsesværdigt, at der nu er indført legater helt ned til 20.000 kroner. Det er altså lang tid siden, Kunstfonden har opereret med så lave arbejdslegater.

Ligeledes er det bemærkelsesværdigt, at der ikke uddeles treårige stipendier indenfor musikken. Dette har stået på i en årrække nu – jeg vil mene, at det er femte år i træk. I hvert fald.

Sammenligner man med legatudvalget for billedkunst, har det i år uddelt seks af de treårige stipendier. Billedkunstudvalgets laveste legater er derudover på 50.000 kroner og dernæst på 100.000 kroner og så 150.000 kroner.

Litteraturens skabere har også lige fået deres svarbreve, og her er der også givet seks af de treårige stipendier. Derudover er der givet 347 almindelige arbejdslegater på hver 75.000 kroner.

Langt størstedelen – 76,5 procent – af modtagerne af legater inden for musikkens felt har fået legater på henholdsvis 20.000 og 40.000 kroner. Det ligger pænt under, hvad de andre udvalg opererer med.

Meget færre midler end andre støtteområder

Det peger – endnu engang – på, at musikkens felt simpelthen er underforsynet med midler i legatudvalget.

Dette kan også læses i oversigten over, hvilke midler de enkelte legatudvalg råder over i 2020:

  • Legatudvalget for billedkunst: 35,6 millioner kroner. Af disse blev 19,48 millioner kroner udbetalt til arbejdslegater ved uddelingen. Billedkunstudvalget bruger også penge på andre formål i løbet af året, såsom kunst i det offentlige rum.
  • Legatudvalget for litteratur: 31,2 millioner kroner. Af disse blev 31,155 millioner kroner udbetalt til arbejdslegater ved uddelingen.
  • Legatudvalget for musik: 17,2 millioner kroner (2 millioner kroner kommer fra udlodningsmidler). Af disse blev 12,14 millioner kroner udbetalt til arbejdslegater ved uddelingen. Udvalget for musik tildeler også komponisthonorarer i løbet af året, derfor skal pengene også række til dette.

Det er kritisk, at der er så få midler i legatudvalget for musik. Det er det eneste sted i Kunstfonden, hvor der gives fri “forskningsstøtte” til den enkelte komponist til skabelse af ny spændende musik, og det er det eneste sted, man kan søge om at få finansieret tid til at arbejde fokuseret og undersøgende med skabelse, så disse midler er meget væsentlige, og de er efter min mening alt for få.

Vi taler om en meget stor kunstform – musik. Jeg har længe undret mig over, hvorfor musikkens legatudvalg ikke råder over større beløb, beløb som bedre matcher de andre udvalg, og som bedre matcher den store og mangfoldige kunstform musik må siges at være?

Indlægget er en kommentar, der udtrykker skribentens holdning. Du kan sende forslag til kommentarer og debatindlæg på redaktionen@kulturmonitor.dk.

Saxofonist og komponist – og freelancer gennem hele sit arbejdsliv.