TOP

Handlingsplan vedtaget: “Det betyder, at ligestilling ikke længere er frivilligt”

Det bliver et krav, at kulturinstitutioner i København fremover udarbejder en ligestillingsredegørelse, hvor de reflekterer over ligestilling og institutionens arbejde for at fremme ligestilling.

Det er en realitet, efter at Kultur- og Fritidsudvalget i Købehavns Kommune torsdag vedtog en handlingsplan for ligestilling

Kravet vil gælde for kulturinstitutioner, som årligt modtager en halv millioner kroner eller mere i driftstilskud, hvilket cirka 40 institutioner gør. 

FAKTA

Handlingsplanens syv punkter

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget indfører et kriterium om ligestilling for alle puljer med kriterier.
  2. at Kultur- og Fritidsudvalget sætter ligestilling på dagsorden ved workshops med kultur- og fritidsaktører.
  3. at Kultur- og Fritidsudvalget indfører et krav til institutioner med et årligt driftstilskud på 0,5 mio. kr. eller derover om at udarbejde en ligestillingsredegørelse, hvor der reflekteres over ligestilling i institutionens organisation og aktiviteter, med henblik på at fremme ligestilling.
  4. at Kultur- og Fritidsudvalget opfordrer fagudvalgene til en årlig drøftelse af ligestillingsprofilen på deres område og beder om en tilbagemelding herom hvert år.
  5. at Kultur- og Fritidsudvalget prioriterer mulighed for indsamling af data i udbuddet af det tilskudsadministrative system til Kultur- og Fritidsforvaltningen, så der kan genereres årlige rapporter om køns-, alders og evt. anden fordeling i målgrupperne.
  6. at Kultur- og Fritidsudvalget gennem de årlige ledelsesberetninger fra institutionerne fremhæver unikke eksempler/rollemodeller til inspiration for andre aktører gennem omtale på www.kk.dk.
  7. at Kultur- og Fritidsudvalget indleder en dialog med Folkeoplysningsudvalget om sikring af faciliteter og muligheder for aktiviteter for unge og ældre af alle køn

Kilde: Københavns Kommune/ kk.dk

Vis mere

Handlingsplanen, der i alt rummer syv punkter, indebærer også, at der bliver indført et kriterium om ligestilling for alle puljer med kriterier.

“Beskæftigelsespolitik for akademikere”

På Facebook glæder den københavnske kulturborgmester, Franciska Rosenkilde (Å) sig over handlingsplanen. 

“Den første handleplan nogensinde for ligestilling på kulturområdet blev i går vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget. Det betyder, at ligestilling ikke længere er frivilligt, men vi i stedet stiller krav til, at kulturaktører skal arbejde målrettet med ligestilling, hvis de søger støtte,” skriver Franciska Rosenkilde og fortsætter:

“Det er et massivt og nødvendigt skridt, vi nu har taget for ligestillingen. Det gør vi, fordi det er tid til handling. Derudover laver vi workshops og best practice om ligestilling med de relevante aktører, så vi kan inspirere hinanden til, hvad der virker for at fremme ligestilling.”

Medlemmerne af Kultur- og Fritidsudvalget har stemt om hvert enkelt punkt i handlingsplanen, og mens der er enstemmig opbakning til flere af punkterne, har andre delt udvalget. Det gælder blandt andet kravet om en ligestillingsredegørelse, som blandt andet Jonas Bjørn Jensen (S) stemte imod. 

“Det kan være fornuftigt at stille krav om ligestillingsredegørelser til Det Kongelige Teater, men at gøre det over for teatergruppen Batida i Nordvest, som vi giver en million om året til at lave teater for, giver ikke nogen mening,” sagde Jonas Bjørn Jensen til Politiken forud for udvalgsmødet torsdag, hvor han også kaldte forslaget “beskæftigelsespolitik for akademikere”.

Journalist og redaktør på Kulturmonitor. Skriver og redigerer nyheder, kommentarer, analyser og baggrundsartikler om alt inden for kulturbranchen. Skriv til mig på birgitte@kulturmonitor.dk med alle former for input, der kan være med til at gøre Kulturmonitor til Danmarks bedste kulturmedie.