TOP

Ny viden: Eksperimenterende psykologi kan forbedre vores kunstneriske evner

I en forskningsartikel diskuterer Stine Vogt med udgangspunkt i eksperimenterende psykologi, hvordan psykiske, adfærdsmæssige og fysiske processer påvirker skabelsen af kunst. Hvor en stor del af psykologiens forskningsfelt indtil nu har beskæftiget sig med fortolkningen af værker, beskæftiger Vogt sig nærmere med de indre processer, som er involveret i selve tilblivelsen af værkerne. Vogt argumenterer for, at psykologien kan bidrage med strategier for, hvordan man kan gavne den kreative proces, og i sidste ende, hvordan vi kan opøve og forbedre vores egne kunstneriske evner.

Læs forskningsartiklen i tidsskriftet FORMakademisk.

Jeg står for Kulturmonitors SoMe-profiler, koordinerer events i Kulturmonitors regi og er tovholder på Ny viden. Kontakt mig meget gerne med ris, ros, idéer eller hvis du har skrevet et speciale/forskningsprojekt om kulturområdet