TOP

Forfatter til De faglitteræres næstformand: ”Formidling af kunst er ikke nødvendigvis selv kunst”

Debatindlæg: Anne Rosenskjold, som er lærebogsforfatter og næstformand for den faglitterære afdeling af Dansk Forfatterforening, mener, det er en fejl, at hendes arbejde ikke understøttes af Statens Kunstfond. Hun spørger mig retorisk, hvad jeg vil betegne hendes arbejde som, hvis det ikke er kunst, for forskning er det i hvert fald ikke, skriver hun i sit indlæg 2. februar.

Rosenskjolds værker er, som jeg forstår det, for en stor del formidling af kunst til børn. Og generelt vil jeg sige, at formidling af kunst ikke nødvendigvis selv er kunst. Den kan være det. Det må dens publikum afgøre.

Formidling af kunst er faglitteratur, hvilket ikke er det samme som skønlitteratur. Når en forlægger tager stilling til, om et faglitterært manuskript er godt nok til at blive udgivet, overvejer hun ikke først og fremmest, om det er kunst eller ej. Hun overvejer, om den faglige substans er stærk og troværdig nok, og om den er formidlet på en forståelig og appellerende måde.

Faglitterære værker kan sagtens derudover have kunstneriske kvaliteter, men det primære kvalitetskriterium er ikke kunstnerisk.

Når en forlægger skal tage stilling til, om et skønlitterært manuskript er godt nok til at blive udgivet, overvejer hun ikke først og fremmest, om den faglige substans er stærk og troværdig nok. Det må faktisk gerne være pure opspind det hele. Hun overvejer til gengæld, om den kunstneriske kvalitet kan bære en udgivelse.

Skønlitterære værker kan sagtens derudover have fagligt substantielle kvaliteter, men det primære kvalitetskriterium er kunstnerisk.

”Skønlitteratur er ikke bedre end faglitteratur. Det er bare noget andet”

En fagbog kan være et fremragende værk uden at bære det mindste kunstneriske præg. Og et skønlitterært værk kan være tilsvarende fremragende, uden at det formidler den mindste smule fagligt indhold til sine læsere.

Og skønlitteratur er ikke bedre end faglitteratur. Det er bare noget andet. At kalde noget for skønlitteratur er ikke en kvalitetsbetegnelse, men en genre. Der er heller intet nedsættende ved at påpege, at faglitteratur ikke primært er kunst. Skønlitteraturen er den litterære genre, som primært bedømmes ud fra kunstneriske kriterier. Derfor er det helt naturligt, hvis Statens Kunstfond primært beskæftiger sig med og understøtter den. Som jeg skrev i den artikel, som Rosenskjold henviser til: Kunstfondens primære opgave og spidskompetence at støtte kunst og kunstnere.

Statens Kunstfond understøtter imidlertid også faglitteratur. Ikke forskningslitteratur, for den støttes af universiteternes forskningsfonde. Men almen kultur- og faglitteratur for voksne. Jeg forstår Rosenskjold sådan, at de værker, hun skriver, hverken er forskningslitteratur, skønlitteratur eller almen kultur- og faglitteratur, men lærebøger, og de støttes hverken af forskningsfondene eller Statens Kunstfond.

”Lærebogsmidler kunne for eksempel støttes af Børne- og Undervisningsministeriet”

Rosenskjold spørger mig, hvad jeg vil betegne hendes arbejde som, hvis det hverken er kunst eller forskning. Om det faktisk er kunst, har jeg nu ingen mening om. Men jeg vil gerne forholde mig til genren, for som hun selv fremstiller det, er det jo i hvert fald lærebøger, og det er en genre, som ikke primært bedømmes kunstnerisk.

Lærebogsmidler kunne for eksempel støttes af Børne- og Undervisningsministeriet. Og det bliver de også. Jeg har ved en hurtig Google-søgning fundet tre puljer, nemlig ‘Ministeriets udlodningsmidler fra Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S til undervisningsformål’, ‘Pulje til udvikling af digitale og interaktive undervisningsmaterialer til erhvervsuddannelserne’ og ‘Pulje til udlodningsmidler til undervisning, der kan formidles digitalt’. Mit gæt er, at de tre ikke er de eneste.

Hvis der er et hul i støttemulighederne for lige netop den slags lærebogsmidler, som Rosenskjold skriver, så skal Børne- og Undervisningsministeriet måske kigge på, om der er behov for ændringer.

Men det er vigtigt at huske, at det sandelig heller ikke er alle skønlitterære forfattere, der får støtte fra Kunstfonden. Der er aldrig penge nok til kulturen. At tage nogle af Kunstfondens midler og give dem til lærebogsforfattere, ser jeg ikke som svaret.

Indlægget er en kommentar, der udtrykker skribentens holdning. Du kan sende forslag til kommentarer og debatindlæg på redaktionen@kulturmonitor.dk.

Jens Peter Kaj Jensen er forfatter og filosof. Han har blandt andet udgivet romanerne 'Sofa' og 'Celeste' og novellesamlingen 'Kig på damen'.