TOP

Fire rektorer går sammen med studenterråd om tiltag mod krænkelser på konservatorier  

Flere konkrete sager har vist, at sexisme og krænkelser præger musikmiljøet i Danmark. I samråd med Konservatoriestuderendes Fællesråd (KSF) går rektorer på fire musikkonservatorier derfor sammen om en fælles indsats, der skal resultere i en langsigtet plan for at forhindre krænkelser på skolerne. Det skriver Politiken.

Der er tale om et samarbejde mellem rektor Claus Olesen fra Det Jyske Musikkonservatorium, rektor Uffe Savery fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, rektor Henrik Sveidahl fra Rytmisk Musikkonservatorium og rektor Claus Skjold Larsen fra Syddansk Musikkonservatorium. 

Det nye samarbejde er opstået som modsvar til to ting. 

For det første til to konkrete sager om krænkende adfærd på Syddansk Musikkonservatorium, der er foregået over en årrække. I starten af 2020 rakte en studerende ved konservatoriet ud til ledelsen med en anklage af en underviser, som havde forgrebet sig på hende. Senere er det kommet frem, at der allerede i 2016 blev klaget over samme underviser.

For det andet er samarbejdet blevet til på baggrund af de 97 vidnesbyrd – hvoraf 12 var fra konservatorierne – der har været med til at sætte fokus på sexisme i musikbranchen generelt.

Henrik Sveidahl fra Rytmisk Musikkonservatorium blev dybt chokeret over de mange voldsomme historier, der piblede frem i de 97 vidnesbyrd fra sangere og musikere. 

“Det er jo så forkert. Jeg håber inderligt, at det ikke finder sted på vores skole. Det er det, vi skal ud at spørge de studerende om. For hvis det finder sted, må vi gribe hårdt ind over for det,” siger han til Politiken. 

Flere initiativer i spil – blandt andet en “uvildig ombudsmand”

Udover en dialog mellem de fire rektorer og KSF om, hvordan man kan undersøge omfanget af krænkelser på skolerne, har Syddansk Musikkonservatorium annonceret, at de vil introducere et ligestillingsråd, der skal forebygge magtmisbrug.

På de andre konservatorier har man også igangsat konkrete initiativer, der skal sikre et bedre studiemiljø. På Jysk Musikkonservatorium arbejder man på at udligne kønsbalancen i alle skolens udvalg, og på Rytmisk Musikkonservatorium har man planlagt en ekstern undersøgelse af studiemiljøet i det nye år.

I KSF’s politikpapir om chikane på konservatorierne, som blev diskuteret ved rådets generalforsamling den 15. november, fremgår det, at de studerende ønsker en uvildig ombudsmand til at håndtere eventuelle krænkelsessager. Dette vil – ifølge de studerende – give en større sikkerhed for, at personlige faktorer ikke kommer til at spille ind i en lille branche, hvor relationer er altafgørende. 

Rådet er glade for, at de fire rektorer har rakt ud til dem og ønsker, at samarbejdet om håndteringen af krænkelsessager begynder hurtigst muligt, da de får en del henvendelser om emnet. 

Jeg skriver nyheder og større artikler om alt inden for kulturbranchen. Kontakt mig gerne med tips og idéer på caroline@kulturmonitor.dk