TOP

Filmstriben er tilsyneladende reddet – to store fejl spottet i sagsbehandlingen

For nyligt forlød det, at nye oplysninger i sagen om hovedstadens varslede lukning af Filmstriben kunne vende det hele på hovedet.

Nu, to dage inden et afgørende møde i Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg, er de nye oplysninger kommet frem i lyset. 

I en orientering fra Kultur- og Fritidsforvaltningen lyder det, at Københavns Kommunes overvejelser om at lukke Filmstriben beror på to graverende fejl. 

Den ene fejl angår antallet af lånte film, der var opgjort til 53.431. Dette var imidlertid antallet af unikke brugere, mens det korrekte antal lånte film var 228.479.

Den anden fejl var, at det var angivet, at langt de fleste brugere ser en enkelt film om året. Der skulle i stedet have stået, at 16.863 brugere (ud af 53.431 brugere) kun ser en enkelt film om året.

Hertil kommer, at Kultur- og Fritidsforvaltningen har vurderet, at blandt andet beskrivelsen af alternative løsninger ikke har været tilstrækkelig i indstillingen.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer derfor, at sagen om Filmstribens potentielle lukning i Københavns Kommune “burde have været bedre oplyst, ligesom de konstaterede fejl kan have haft betydning for udvalgets behandling af sagen.”

I orienteringen fra Kultur- og Fritidsforvaltningen lyder konklusionen:

“Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget godkender indstillingen, vil Kultur- og Fritidsforvaltningen gentegne abonnementet på ”Filmstriben hjemmefra”. Forvaltningen vil endvidere arbejde på en hurtig afklaring hvad angår et fremtidigt filmtilbud, som vil blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget på et kommende møde.”

Jeg skriver nyheder og større artikler om alt inden for kulturbranchen. Kontakt mig gerne med tips og idéer på rasmus@kulturmonitor.dk