TOP

Filmfonde indfører ny støttepolitik og åbner op for ansøgninger

De regionale filmfonde, FilmFyn og Den Vestdanske Filmpulje, har indført en ny støttepolitik. De to filmfonde har tilstræbt, at vilkårene er ensartede, men understeger også, at de ikke er helt identiske.

“Med den nye støttepolitik har FilmFyn øget fokus på fynsk forankring. FilmFyn vil i den kommende periode sætte større og større fokus på produktioner, som medtager fynsk arbejdskraft og fynske trainees og bruger fynske faciliteter. FilmFyn samtidig lægge tiltagende mere vægt på de pågældendes faste tilknytning til Fyn,” skriver FilmFyns direktør Klaus Hansen.

Den regionale omsætning er desuden stadig et kriterie for filmfondene. I forhold til FilmFyn betyder det blandet andet:

“Regional omsætning på Fyn (herefter kaldet Fyn-spend) er fortsat et kriterie for FilmFyn, både i udvælgelsen af hvilke produktioner, der skal have støtte og i beslutningen om, hvor meget de enkelte produktioner skal have i støtte. Støtteudmålingen vil med de nye statsmidler fra Filmaftalen 2019-23 i højere grad blive besluttet ud fra en helhedsvurdering, hvor Fyn-spend indgår som kriterie på lige vilkår med produktionens samlede finansieringsbehov og hvor mange midler FilmFyn har til rådighed jf. FilmFyns støttepolitik,” skriver FilmFyn på sin hjemmeside.

Begge filmfonde åbner i dag op for ansøgninger. Den Vestdanske Filmpulje understreger, at de netop offentliggjorte vilkår fremstår i en midlertidig version, og at filmfonden regner med at offentliggøre vilkårene for støtte i en endelig version inden udgangen af maj.

Fra sekretariatet lyder det, at man ikke regner med, at det vil få nogen betydning for vilkårene, og at man derfor har prioriteret at åbne op for ansøgninger på nuværende tidspunkt.

FilmFyn påpeger også, at de tager et generelt forbehold for politik, vilkår m.m., da filmfonden ikke har haft mulighed for at gennemgå bevillingsaftalen med Det Danske Filminstitut.

Journalist og redaktør på Kulturmonitor. Skriver og redigerer nyheder, kommentarer, analyser og baggrundsartikler om alt inden for kulturbranchen. Skriv til mig på birgitte@kulturmonitor.dk med alle former for input, der kan være med til at gøre Kulturmonitor til Danmarks bedste kulturmedie.