TOP

Entreprenant, kreativ leder til nyt ungdomshus i Ukraine

Vil du være med til at etablere, udvikle og lede et helt nyt ungdomshus Kyiv?

Dansk Kulturinstitut og Dansk Ungdoms Fællesråd står over for en stor og spændende opgave. Vi skal åbne et nyt ukrainsk-dansk ungdomshus i Kyiv. I den forbindelse søger vi en daglig leder, som sammen med os skal være med til at skabe et nyt internationalt forsamlingssted for unge, hvor kreativitet, dialog, udveksling og demokratisk deltagelse er i højsæde.

Om Ungdomshuset

Ungdomshuset skal styrke unges demokratiske organisering og aktive deltagelse i samfundslivet i Ukraine samt fremme langsigtet samarbejde mellem unge i Ukraine og Danmark. Det skal bl.a. ske gennem ungdomsfestivaler, udvekslingsprogrammer, workshops, debatter og et hav af kulturelle arrangementer og events.
Som ny leder af Ungdomshuset skal du formå at motivere, engagere og invitere de unge brugere med indenfor og sikre, at husets tilbud er synlige, tilgængelige og relaterbare for alle interesserede.

Baggrund

I sommer bevilligede Udenrigsministeriet 18 millioner kroner til Dansk Kulturinstitut og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) til etablering af et nyt ukrainsk-dansk ungdomshus i Kyiv. Siden har vi arbejdet på at få projektet rodfæstet i Ukraine – herunder at etablere en række vigtige partnerskaber. Det er nu på plads – og vi er klar til næste afgørende fase, hvor selve husets identitet, organisering og konkrete tilbud skal udformes og kommunikeres.

Opgaver

Som leder af ungdomshuset vil du forestå den daglige ledelse, hvilket vil indebære at udvikle og udføre husets aktiviteter i samarbejde med ukrainske og danske unge, være ansvarlig for husets ansatte og brugere, drive den daglige administration, samt have den primære kontakt til ukrainske og danske partnere.

Du skal først lede et midlertidigt lille sekretariat i Kyiv og her bidrage til etableringen af de fysiske rammer, indledende aktiviteter samt opbygge husets endelige sekretariat.

Som leder får du ansvar for:

 • Relationer til husets brugere, med særligt fokus på at kunne facilitere partnerskaber og engagement mellem danske og ukrainske ungdomsorganisationer
 • Ideudvikling og igangsættelse af nye projekter og kreative aktiviteter med husets brugere
 • Relationer til strategiske partnere, inklusiv relevante myndigheder i Ukraine, den danske ambassade, EU og andre organisationer, der støtter indsatser inden for ungeområdet.
 • Den daglige drift af huset, herunder det daglige program og aktiviteter

Faglige kvalifikationer og erfaring:

Du har:

 • Ledelseserfaring med unge – f.eks. fra foreninger, NGO’er, festivaler eller lign.
 • International erfaring – gerne fra Ukraine, de øvrige østlige partnerskabslande (Hviderusland, Armenien Aserbajdsjan, Georgien, Moldova) Baltikum eller Rusland.
 • Erfaring med at have personaleansvar
 • Erfaring med at opbygge netværk fra bunden og skabe ekstern interesse og engagement
 • Erfaring med økonomistyring – og gerne kendskab til donor engagement og fundraising
 • Erfaring med mediehåndtering og gerne kendskab til at virke som offentlig talsperson
 • Du skal være flydende på dansk og engelsk i både skrift og tale. Ukrainsk og/eller russiske sprogkundskaber er en fordel.

Personlige kvalifikationer

Du skal være:

 • Inspirerende og ledende, men også i stand til selv at deltage aktivt i alt fra planlægning til eksekvering
 • Kreativ og iderig med en stærk sans for, hvad der er realiserbart
 • En stærk værdi – og kulturbærer, som sikrer åbenhed, dialog og engagement blandt husets ansatte og brugere
 • I stand til at kommunikere og indgå i relationer i øjenhøjde med unge
 • I stand til at trives i et ”start up” miljø, hvor mange arbejdsgange skal etableres fra bunden

Ansættelsesvilkår

Stillingen ønskes besat primo 2021 med fast bopæl i Kyiv. Stillingen er foreløbigt tidsbegrænset til ét år, men projektet forventes forlænget. Du vil referere til adm. direktør for Dansk Kulturinstitut, Camilla Mordhorst. Løn efter kvalifikationer.

Ansøgningen

Ansøgninger til stillingen skal være modtaget senest mandag 24. november 2020 kl. 12.
Ansøgning, CV samt øvrige relevante dokumenter indsendes elektronisk via Jobindex 

Samtaler afholdes den 25. og 27. november 2020.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål vedrørende Ungdomshuset kan rettes til institutleder for Dansk Kulturinstitut i Riga, Simon Drewsen Holmberg, på sdh@danishculture.lv // tlf.: +371 26542524 eller seniorrådgiver Olaf Gerlach-Hansen ogh@danishculture.com, tlf.:  +45 23608500.

Spørgsmål vedrørende stillingen i øvrigt kan rettes til adm. direktør Camilla Mordhorst på cm@danishculture.com, tlf.: +45 52195116


Om Dansk Kulturinstitut

Dansk Kulturinstitut er en selvejende institution. Siden 1940 har vi skabt gensidig forståelse og udveksling mellem mennesker på tværs af landegrænser. Sammen med vores partnere udvikler vi internationale kulturprojekter, som bringer dansk kunst og kultur ud i verden, skaber gensidig værdi og fremmer FN’s verdensmål. Vi har hovedkontor i København og institutter i Brasilien, Indien, Kina, Letland, Polen, Rusland samt aktiviteter i Ukraine, Tyrkiet og Hviderusland. Læs mere på www.danishculture.com

Det digitale nyhedsmedie Kulturmonitor sætter hver dag spot på dagsordenen i kulturbranchen og leverer nyheder, debatindlæg og analyser om områderne film, scene, kunst, musik, litteratur og kulturpolitik.