TOP

Enhedslisten vil have mindeplade ved Peter von Scholtens grav fjernet

Mindepladen ved Peter von Scholtens gravmonument på Assistens Kirkegård er utidssvarende, ensidig og formidler ikke på rummelig vis historien.

Det mener Enhedslisten i Københavns Borgerrepræsentation, som har fremstillet et forslag om at fjerne det eksisterende skilt og opsætte en anden og mere tidssvarende formidling af historien om generalguvernøren, som ophævede slaveriet i Dansk Vestindien uden den danske konges tilladelse.

Partiet foreslår desuden, at det nuværende skilt bliver tilbudt til Dansk Vestindisk Selskab eller et statsanerkendt museum. 

FAKTA

Peter von Scholtens grav

På skiltet ved Peter von Scholtens gravmonumentet står:

PETER VON SCHOLTEN / 1784 – 1854 / GENERALGUVERNØR OVER DANSK VESTINDIEN FRA 1827 TIL 1848 / ÆREFULDT BRAGTE HAN VED SIN PROKLAMERING DEN 3. JULI 1848 / SLAVERIET TIL OPHØR I VOR TROPEBESIDDELSE. / DEN 3. JULI 1973 BLEV DETTE GRAVKAPEL AF KØBENHAVNS MAGISTRAT / ERKLÆRET HISTORISK GRAV SOM MONUMENT OVER PETER VON SCHOLTEN / OG HANS HUMANITÆRE VIRKE I DANSK VESTINDIEN. / KAPELLET ER I 1973 RESTAURERET AF DANSK VESTINDISK SELSKAB / MED STØTTE FRA FONDEN TIL FÆDRELANDETS VEL.

Vis mere

Mindepladen indeholder formuleringer som: “Ærefuldt bragte han ved sin proklamering den 3. juli 1848 slaveriet til ophør i vor tropebesiddelse” og “Den 3. juli 1973 blev dette gravkapel af Københavns Magistrat erklæret historisk grav som monument for Peter von Scholten og hans humanitære virke i Dansk Vestindien”.

Hos Enhedslisten hæfter man sig ved ordvalget. 

“En ensidig betoning af det “ærefulde” og “humanitære” ved von Scholtens langvarige embedsperiode som guvernør i Vestindien (1827-1848) er en nedtoning af hans rolle som håndhæver af den koloniale undertrykkelse, der under hans årtier i embedet muliggjorde en opretholdelse af det danske slaveri i Vestindien. Det er dermed ikke en version af historien, der yder anerkendelse af, at slavegørelse af medmennesker krænker universelle idealer,” skriver partiet i sin motivering for forslaget, hvor det endvidere lyder:

“Det er ikke en version af historien, som ser og leder efter den slavegjorte befolknings rolle som aktører i deres egen befrielse fra det danske slaveri. Hvis en skiltning skal formidle et rummeligt Københavns historie, så må det gamle skilt fjernes og dermed ske en åbning for en ny formidling.”

Mindepladen er opsat med støtte fra Fonden til Fædrelandets Vel, der i 1990’erne blev optaget i Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, som Enhedslisten har underrettet om forslaget, og ifølge partiet har  Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond ingen indvendinger. 

Forslaget er på dagsordenen på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. juni. 

Journalist og redaktør på Kulturmonitor. Skriver og redigerer nyheder, kommentarer, analyser og baggrundsartikler om alt inden for kulturbranchen. Skriv til mig på birgitte@kulturmonitor.dk med alle former for input, der kan være med til at gøre Kulturmonitor til Danmarks bedste kulturmedie.