TOP

DI-chef: Lad kulturen få sit eget satellitregnskab

Debatindlæg: Coronakrisen genstartede debatten om behovet for mere og bedre viden på kulturområdet  – ikke mindst her på Kulturmonitor. Kulturaktører, forskere, ordførere på området og sågar formanden for Statens Kunstfond har efterspurgt bedre data på området, herunder oprettelsen af et Kulturens Analyseinstitut.

Adgang til bedre data er en helt afgørende forudsætning for at skabe den nødvendige udvikling i kulturerhvervet, der i den grad er presset af coronakrisen.

Idéen om et analyseinstitut på kulturområdet er ikke ny. Inspirationen er hentet fra Idrættens Analyseinstitut, der siden 2005 har udarbejdet analyser om idræt og folkeoplysning.

På trods af den megen virak bed politikerne ikke på i denne omgang. I finansloven for 2021 får kulturen ifølge Finansministeriet et løft på 437 millioner kroner, men der er ingen finansiering til at skabe et stærkere datagrundlag for den fremtidige udvikling af kulturerhvervet.

DI er enig i kritikken

DI er enig med de kritiske røster. Talgrundlaget på kulturområdet er for dårligt. Der mangler et fælles udgangspunkt og en fælles referenceramme, blandt andet når vi drøfter værdiskabelse og prioritering af investeringer i kulturen.

Andre erhvervsområder har i årevis været bedre til at sætte tal på deres betydning for samfundet og skabe grundlag for en samtale på tværs af aktører, virksomheder, embedsværk og politikere.

På turismeområdet udgiver VisitDenmark for eksempel årligt rapporten ’turismens økonomiske betydning’, der er et satellitregnskab over turismens samfundsøkonomiske betydning for beskæftigelse, værditilvækst, skatteprovenu med videre.

Et ’satellitregnskab’ er en gennemtestet metode, der måler størrelsen af økonomiske sektorer, der ikke er defineret som industrier i nationalregnskabet. Det er en – relativt – nem, hurtig og billig løsning.

Det kunne man også gøre på kulturens område, som det allerede er sket i blandt andet Holland, hvor det nationale statistikkontor, Statistics Netherlands (CBS), udgiver ‘how culture and media contribute to the Dutch economy’.

Udvid samarbejdet med Danmarks Statistik

Et satellitregnskab for kultursektoren vil på kort tid give vigtig viden om kulturen for samfundet, herunder om kulturens værdiskabelse i hårde tal.

Det er oplagt at give opgaven til Danmarks Statistik, der allerede arbejder med kulturstatistik og har de rette kompetencer til at løfte opgaven. Der er i forvejen et godt samarbejde mellem Kulturministeriet og Danmarks Statistik, så udvid det samarbejde en smule og få hurtige resultater.

Et kulturens satellitregnskab kan være en trædesten til oprettelsen af Kulturens Analyseinstitut og føde ind i den debat, men lad os først tage afsæt i de muligheder, der ligger lige for, og som her og nu kan levere viden til et område, der i den grad mangler den.

Indlægget er en kommentar, der udtrykker skribentens holdning. Du kan sende forslag til kommentarer og debatindlæg på redaktionen@kulturmonitor.dk.

Sune K. Jensen er chef for turisme- og oplevelsesøkonomi i Dansk Industri.