TOP

Debat: Sofie Plenge har helt ret – problemet er ikke, at vi mangler data

Debatindlæg: Vejle Kommunes kultur- og sundhedsdirektør, Sofie Plenge, har helt ret, når hun 21. december under overskriften ‘Databårne indsigter styrker kulturen’ konstaterer, at vi ikke mangler data og endvidere skriver: “Men vi mangler at samle den til viden til et solidt beslutnings- og arbejdsgrundlag. Vi mangler at koble det, vi kan tælle, med det, vi kun kan få indsigt i, når vi taler med mennesker.”

Det er ikke data, som er den største udfordring, men derimod hvilke spørgsmål vi ønsker svar på. Hvordan kobler vi eksisterende data med hinanden, og hvordan bringer vi det til anvendelse i praksis? Denne problematik er vi ikke er alene om herhjemme – den opleves af flere af vores samarbejdspartnere på tværs af Europa og Norden.

Og det har betydning for hele den kulturelle sektors udvikling – lige fra hvem der låner biblioteksbøger og ser teaterforestillinger til hvilken betydning og rolle, kunsten har i demokratiet. Der er derfor store muligheder for at skabe ny viden, der også kan inspirere uden for landets grænser. 

Data skal bruges på forskellige niveauer

Set fra vores stol vil det hjælpe at skelne mellem, hvem der stiller spørgsmålene.

Brugerne, kunstnerne, kulturinstitutionerne, de bevilgende myndigheder og endelig samfundet repræsenterer forskellige sammenhænge og behov, som har brug for nuancerede og tilpassede svar, før tilgængelige data kan blive til operative værktøjer for ledelserne på landets kulturinstitutioner.

Et tankeeksperiment kan være at kigge på en tværgående kulturanalyse  som en dataværdikæde, der med et stigende abstraktionsniveau gør det fuldt muligt at hente informationer hjem, der kan levere svar til de forskellige niveauer. Institutionen og kunstnerne kan få svar på, hvem deres førstegangsbesøgende var sidste år, og hvordan de for eksempel reagerede på en prisstigning på 20 procent. Kommunerne, regionerne og Slots- og Kulturstyrelsen kan få belyst, hvilke socio-demografiske forskydninger der er i befolkningens behov for bestemte kulturoplevelser på tværs af landet. Og endelig kan arkitekterne bag udformningen af lokale og nationale kulturpolitiske tiltag få information, som i lighed med Bikubenfondens rapport kan sige noget væsentligt om kunstens betydning; “at kunsten er i stand til at åbne nogle mentale døre for folk, som sandsynligvis ikke åbnes på andre måder”.  

De forskellige indfaldsvinkler og behov er indbyrdes afhængige. Som kunstmuseum bliver den viden, som eksempelvis Bikubenfondens analyse bibringer, især relevant, når den sættes ind i en sammenhæng omkring hvem det nuværende og potentielle publikum er, og hvad deres adfærd og behov fortæller os om dem.

Kulturanalyse som demokratisk greb

Som Sofie Plenge påpeger, er der rigtig meget tilgængelig data allerede, blandt andet på biblioteks- og museumsområdet. Men i praksis savner de fleste kulturorganisationer den nødvendige kompetence til strategisk og langsigtet at arbejde med en systematisk indsamling af kvantitative og kvalitative data, der kan svare på nogle af ovenstående spørgsmål og styrke fremtidige beslutninger omkring øget relevans for nye programmer og formater til både brugere og publikummer.

Formålet med en kvalificeret, tværgående kulturanalyse er netop at opnå en større indsigt og forståelse for det valgte eller et ønsket publikums behov og adfærd samt deres værdier.

Som vi ser det, bør målsætningen derfor være at gøre kulturanalysen til et demokratisk og konkret greb, som kan give kulturens forskellige aktører den nødvendige viden til at træffe kvalificerede beslutninger for eksempelvis sammensætningen af næste sæsons program, de optimale billetpriser- og pakker, partnerskaber og nye tiltag set i forhold til en bredere forståelse af, hvilken sammenhæng man er en del af, og de roller man i den forbindelse kan spille.

Indlægget er en kommentar, der udtrykker skribenternes holdning. Du kan sende forslag til kommentarer og debatindlæg på redaktionen@kulturmonitor.dk.

Niels Righolt er administrativ leder for Center For Kunst & Interkultur (CKI), hvor Katrine Johnsen er facilitator. Frederik Fabricius er stiftede partner hos den kulturelle medlemsorganisation Barc Scandinavia.