TOP

Debat: “Nogen stjæler public service-puljen – og nogen vender det blinde øje til”

Public service begrebet er altid centralt i mediediskussionen i Danmark. Det var det også sidste år, da man diskuterede mediernes udvikling og efter mange slag indgik et medieforlig for 2019-2023.

Centralt i diskussionen stod dels det vigtige i at få flere producenter på public service-området end DR og TV 2, og i forbindelse også rammerne for den public service-pulje, som man har haft igennem en årrække. Set ud fra et medieudviklingssynspunkt har hovedproblemet været, at puljen har været forbeholdt tv-dokumentar og tv-produktioner i det hele taget, som skulle garanteres sendt på enten TV2 eller DR.

Cirka 80 procent af programmerne er endt som TV2-programmer. Og udviklingen på medieområdet skulle altså ske via ’de gamle’ flow tv-medier, hvilket er paradoksalt, når vi jo ved, at især ungdommen er i fuld gang med at flytte deres medieforbrug over på smartphones og computer.

Derfor syntes jeg også personligt – og især som producent på internetmedier – at det var et skridt i den rigtige retning, da man besluttede at rammerne for public service-puljen fremover skulle inkludere udvikling af produktioner distribueret via internettet.

Indledningen til medieforligsteksten virker på den baggrund meget fornuftig og lovende:

“Det er primært danske medier, der producerer og distribuerer indhold præget af dansk sprog, kultur og samfundsbaggrund. Derfor ønsker partierne bag medieaftalen at tage de første skridt til en mere tidssvarende mediepolitik, hvor borgerne i den nye medievirkelighed sikres adgang til et mangfoldigt udbud af dansk, troværdigt kvalitetsindhold, der understøtter dansk demokrati, sprog og kultur. For at opnå dette vil aftalepartierne med en række initiativer sikre bedre balancer i det danske mediebillede. Det gælder balancen mellem den ældre og den yngre generations mediebrug, balancen mellem statsejede og private medier og balancen mellem gamle og nye medier. Og ikke mindst balancen mellem landsdækkende og lokale samt regionale medier.”

I forligets budget kan man også se, hvad der skulle ske. Budgettet blev fordoblet fra 2019 og forøget yderligere i forligsperiodens sidste år.

Men, men, men –  sådan går det ikke! Der er ikke udformet rammer, sådan som det ellers stod skrevet i forligsteksten, at man skulle i oktober 2018. Og Public service-puljen forvaltes nu videre efter de gamle regler – det vil sige, at der kun kan uddeles støtte til tv-programmer, og de skal – som tidligere – sendes på en flowkanal. Det er absurd. Blandt andet fordi man jo samtidig foretog en temmelig markant opskrivning af filmstøtteordningen, som er forhandlet på plads.

Den korte version er: Nogen stjæler public service-puljen – og nogen vender det blinde øje til.

De unge skal i hvert fald ikke regne med udvikling af dansk public service-stof til deres digitale medier. Det er i hvert fald ikke noget, der haster.

Journalist og redaktør på Kulturmonitor. Skriver og redigerer nyheder, kommentarer, analyser og baggrundsartikler om alt inden for kulturbranchen. Skriv til mig på birgitte@kulturmonitor.dk med alle former for input, der kan være med til at gøre Kulturmonitor til Danmarks bedste kulturmedie.