TOP

Debat: Lad os holde fokus på eleverne – den nye MGK-reform skaber rent faktisk flere pladser gennem effektivisering

Debatindlæg: Der verserer en følelsesladet debat om de musikalske grundkurser (MGK) i Danmark lige nu.

Lad os holde fokus på eleverne og det MGK er sat i verden for, nemlig at sikre at alle musiktalenter i Danmark har lige adgang til gratis at udvikle deres musikalske evner til gavn for samfundet – uanset genre, bopæl, sociale forhold og uddannelse i øvrigt.

Vi har et enestående system i Danmark, som mange lande kigger langt efter. Et landsdækkende krav om musikskoler i alle kommuner, som skal varetage både bredden og talentudviklingen lokalt – uanset om det er i Tønder eller i København. Den enkelte kommune fastlægger selv sit musiktilbud, og udbuddet er forskelligt rundt omkring. Men det er en lokal beslutning, og målet er det samme.

40,5 millioner sikrer fremtidens musikere

Og så til MGK, hvor staten har fundet 40,5 millioner til at sikre udviklingen af fremtidens musikere både som inspiratorer i det lokale musikliv og til at blive en del af det professionelle musikmiljø. Det er essensen af MGK.

Disse 40 millioner kroner fordeles efter en landsdækkende sceening, hvor alle unge mellem 14 og 25 år kan gå til en optagelsesprøve. Censorerne er de samme over hele landet for at sikre en ensartet bedømmelse, uanset hvor optagelsesprøven foregår, og censorerne er ikke tilknyttet MGK.

Hver elev, som optages på MGK, får gratis undervisning betalt af staten i op til fire år. Undervisningen foregår både lokalt, hvor det giver mening, og i større musikmiljøer, afhængig af hvor disse findes. Det er altså muligt – hvis der er talentmasse til det – at have MGK-centre og talentmiljøer over hele landet.

De 40 millioner er delt mellem otte af landets største musikskoler. Hver af de store musikskoler har ansvaret for at sikre en talentudvikling i netop deres del af landet i samarbejde med de lokale musikskoler og andre musikinteressenter. Dette sker i et repræsentantskab og mange steder også med et koordinationsudvalg, som sammen med centerledelsen sikrer de lokale interesser. 

Den nye reform sikrer plads til næsten 100 talenter mere på landsplan

Staten har nu valgt at gå ind og bestemme lidt mere over, hvordan de 40 millioner skal fordeles, fordi der er gennemført en analyse, som viser, at der er en skævvridning i antal pladser set i forhold til geografi og befolkningstal, at udgiften til den enkelte elev er meget forskellig fra center til center, ligesom udgiften til administration og øvrige omkostninger også er forskellig på centrene. Den nyhed har vakt stor forargelse

Ved at indføre et fast grundbeløb og et taxameterprincip per elev ud fra befolkningstallet sikrer staten dog følgende:

  • Ensartethed i omkostningerne til undervisningen af den enkelte elev
  • Ensartet økonomi til øvrige omkostninger
  • At musiktalenter uanset bopæl har lige adgang til midlerne
  • At endnu flere musiktalenter på landsplan kan få gavn af midlerne

Det er klart, at det giver et endnu større ansvar til MGK-centrene i forhold til samarbejde med de lokale musikskoler om talentudvikling for at finde de rigtige løsninger lokalt, og dette er også betonet i det nye forslag for rammerne. Fremtiden for talenterne ligger i hænderne på alle musikinstitutioner i en region, som med de nye ensartede rammer skal finde netop de praktiske modeller, som passer i deres område.

I disse tider hvor kulturen skal ud til flere, og der nationalt satses på inklusion i musikken – både i Orkestermester, i samarbejdsprojekter i folkeskolen og i de lokale talentmiljøer – er det helt naturligt, at staten ønsker at sikre, at der er lige adgang til pladserne på MGK, uanset om man kommer fra Skagen eller fra Hørsholm. Og med den nye reform sikres, at antallet af pladser på landsplan forøges betydeligt gennem en effektivisering, så vi på landsplan kan få plads til næsten 100 talenter mere.

Indlægget er en kommentar, der udtrykker skribentens holdning. Du kan sende forslag til kommentarer og debatindlæg på redaktionen@kulturmonitor.dk.

Lars-Ole Vestergaard er leder af Aarhus Musikskole og MGK Østjylland.