TOP

Kommentar: Kære politikere, glem ikke den koreografiske scenekunst igen!

Der er gode takter i kulturministerens nye udspil om støtte til scenekunsten i Danmark, og man kan håbe, at det vil lykkes at skabe et bredt politisk forlig, så området sikres stabilitet mange år frem i tiden. Desværre står der ikke et ord om dans, koreografi eller dansens rolle i det samlede scenekunstudbud til den danske befolkning. Den Danske Scenekunstskole uddanner dansere og koreografer på højt niveau, og Danmark bidrager i stigende omfang med store kunstnere og værker på den internationale scene. Dansen er populær og en vigtig del af udbuddet til skoler, ældre, udsatte unge, kulturelite og alle andre – i hele landet.

Dansen har i Danmark altid levet i skyggen af teatret. Det behøver ikke at blive ved med at være sådan. Små sejre har gennem årene sikret, at f.eks. Dansehallerne og Dansk Danseteater kom på finansloven. Men da man for en del år siden fratog støtten fra Peter Schaufuss Balletten, blev størstedelen af deres penge kanaliseret over til andre kunstformer på trods af Kunstrådets anbefalinger om at sikre, at pengene forblev øremærket til dansen. Jeg vil derfor indtrængende opfordre ministeren og folketingets politiske partier til at benytte den kommende tids debat til at styrke dansen og den koreografiske scenekunst i Danmark ved at øge bevillingerne til området.

Som formand for Dansehallernes bestyrelse vil jeg tillade mig at pege på Dansehallerne som en oplagt modtager af en øget bevilling. Dansehallerne er hele Danmarks institution for dans og koreografi og skaber flere jobs for dansere og når flere mennesker i hele landet end enkeltkompagnier. Ligeledes er vi eksperter i at tiltrække midler fra danske og internationale fonde til glæde for hele kunstarten. For os er vejen frem samproduktion, så en øget støtte til Dansehallerne vil være en øget støtte til hele miljøet og til glæde for publikum i hele landet.

Dansehallernes betydning
Herunder er en opsummering af vores arbejde i 2018 og en anbefaling om at læse hele årsrapporten. Med en unik opgave som producent, facilitator og fremviser og som et internationalt forum for eksperimenter, kurser, forskning og residency inden for ny koreografisk scenekunst har Dansehallerne en afgørende betydning for områdets udvikling. Med base i København og med et mindre kontor i Århus virker Dansehallerne som et nationalt, udfordrende, stimulerende og omsorgsfuldt mødested med international impact. Vi skaber miljøer, hvor kunstneriske projekter realiseres, og kommunikerer nye perspektiver på samfund, politik og menneskelig erfaring til et mangefacetteret publikum i alle aldre. Vi er et kreativt og inkluderende forum, der stiller skarpt på møder, interaktive skabende aktiviteter og international udveksling. I årsrapport 2018 fortæller vi om et fremgangsrigt år, hvor vi har mødt 41.869 mennesker som publikum og deltagere i 627 forestillinger i hele landet. Vi fortæller om et år, hvor vi på alle punkter har opfyldt vores rammeaftale.

Siden 2017 har Dansehallerne været uden egne lokaler. Det betyder, at alle vores forestillinger og aktiviteter arrangeres i samarbejde med en række partnere. I 2018 havde vi 98 partnere, heraf 61 i Danmark og 37 i 14 forskellige lande.

Kulturarv og samtidskunst
Når vi i 2020 kan åbne dørene til Kedelhuset, og Dansehallerne fusionerer unik kulturarv og bevægende nyskabende samtidskunst, får Danmark en enestående national og international mødeplads for dans og koreografi i et nyt stort spillested med prøvefaciliteter i København. I de sidste år har vi arbejdet målrettet med at skaffe finansiering til ombygningen og etableret Bygningsfonden Kedelhuset. Her arbejder en fagligt stærk og dedikeret gruppe på at sikre, at projektet er fuldt finansieret, inden det sættes i gang, således at det ikke vil påvirke driften af Dansehallerne økonomisk. På den måde sikres, at de offentlige tilskud går til kunsten og kunstnerne til glæde for publikum i alle aldre.

Foruden 69 forskellige produktioner og mange andre events står vi for talent- og kompetence-udvikling. The Artists Research Lab and Residency programme, residency RESA og lederskabs-programmet Innovative Leadership Network med sine 16 partnere i otte lande, får stor betydning for udvikling af metoder, produktionsprocesser og nye præsentationsformater til gavn for publikumsudvikling. Dansehallerne er også en ud af ni partnere i det tværkunstneriske EU-projekt Centriphery, der skal udvikle borgerinddragende arbejdsformater. I 2018 har vi også mødt 32.244 børn og unge i 367 events i hele landet, og vi har udviklet en femårig strategi for det vigtige børne- og ungeområde. Alt for at sikre nærvær af den engagerende koreografiske scenekunst i samfundet.

I dag interagerer ny koreografisk scenekunst på en arena, hvor kunstnere er involveret som borgere, som medmennesker og som specialiserede eksperter. De møder en nysgerrig befolkning, hvor mange deltager i dialoger, er publikum til kunstneriske værker, begivenheder og aktioner eller er aktive i deltagerbaserede, kreative processer. Dansehallerne gør det muligt at gøre kunsten til en social mødeplads.

Indlægget er en kommentar, der udtrykker skribentens holdning. Du kan sende foreslag til kommentarer og debatindlæg på redaktionen@kulturmonitor.dk

Journalist og redaktør på Kulturmonitor. Skriver og redigerer nyheder, kommentarer, analyser og baggrundsartikler om alt inden for kulturbranchen. Skriv til mig på birgitte@kulturmonitor.dk med alle former for input, der kan være med til at gøre Kulturmonitor til Danmarks bedste kulturmedie.