TOP

Debat: Centralisering af MGK harmonerer ikke med Statens Kunstfonds ønske om at sikre musikalsk talentudvikling i hele landet

Debatindlæg: Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik udtaler, at de ønsker at sikre musikalsk talentudvikling i hele landet. Det er en meget vigtig og stærk udmelding. Der er desværre ikke indlysende sammenhæng mellem disse gode hensigter og projektstøtteudvalgets nyeste centraliserende udspil for de statslige musikalske grundkurser (MGK). MGK er et vigtigt forberedende tilbud, blandt andet for talenter, der ønsker at gå til optagelsesprøve på landets musikkonservatorier.

Man agter nu at flytte statsfinansierede resurser og undervisningstilbud fra Syd- og Sønderjylland, Midt- og Vestjylland og Sjælland uden for hovedstaden til Aalborg, Aarhus, Odense og København udelukkende ud fra en vurdering af befolkningsgrundlaget for det enkelte center.

Det kunne se ud til, at projektstøtteudvalget dermed vil gennemføre deres egen modbevægelse mod skiftende regeringers bestræbelser på at sikre offentlige arbejdspladser og uddannelsespladser samt et levende kulturliv i hele landet. Det er næppe hensigten, men hvorfor er man så endt med dette udkast? Fordi man i sin analyse har set bort fra, at det er mere resursekrævende at drive flere undervisningssteder, end det er at drive få. Man ser bort fra, at MGK-centret i eksempelvis Syd- og Sønderjylland skal dække store geografiske arealer, hvor ganske mange kommuner udgør befolkningsgrundlaget.

En reduktion af resurser vil skade skrøbelige musikalske økosystemer 

MGK Syd har tre undervisningssteder: Kolding, Esbjerg og Sønderborg, der samlet har 12 kommuner med hver deres kultur- og musikskoler som grundlag for deres aktiviteter. Der er cirka 70 kilometer mellem Kolding og Esbjerg, cirka 90 kilometer mellem Sønderborg og Kolding samt cirka 160 kilometer mellem Sønderborg og Esbjerg. MGK-elever og -undervisere i landets sydlige del skal derfor ofte flytte sig temmelig langt.

Det påhviler MGK Syd, at der opbygges og vedligeholdes netværk med en lang række kommunale musikskoler og talentmiljøer inden for et stort geografisk område. Kontakt- og koordinationsopgaven er meget større for MGK-centrene, der dækker mange kommuner over store afstande, end for dem, der kan nå sit befolkningsgrundlag inden for gå-afstand eller inden for et S-togsnets rækkevidde.

MGK Syds tre undervisningssteder lykkes alligevel med hvert år at få samling på talenterne og levere dygtige studerende til landets musikkonservatorier. Med den påtænkte reduktion af resurser til MGK Syd svarende til 25-30 procent af uddannelsespladserne, underminerer man mulighederne for, at man fortsat kan producere de relevante og nødvendige landsdækkende tilbud og de ønskede resultater.

Det er givetvis fornuftigt at sikre flere MGK-pladser i specielt Aalborg, Aarhus og Odense, men hvorfor det skal ske på bekostning af de musikalske talenter i landets mere vidtstrakte – og derfor også mere skrøbelige musikalske økosystemer – står temmelig uklart. Dansk musikliv har behov for, at Projektstøtteudvalget for Musik genbesøger deres udkast og revurderer, hvorvidt det lever op til deres egne sympatiske strategiske målsætninger: Musikken skal ud i hele landet, og musikken skal ud til alle børn og unge.

Indlægget er en kommentar, der udtrykker skribentens holdning. Du kan sende forslag til kommentarer og debatindlæg på redaktionen@kulturmonitor.dk.

Rektor på Syddansk Musikkonservatorium