TOP

Debat: Bør der ikke være lige muligheder for musikalsk talentudvikling for unge i hele landet?

Debatindlæg: En ny omfordeling af ressourcerne til landets MGK-centre har på det seneste skabt debat både i lokale og nationale medier. Som skolerådmand – og dermed ansvarlig for Kulturskolen, hvor MGK Nord er forankret – vil jeg gerne komme med mit perspektiv på sagen.

Jeg er altid optaget af, at vi giver vores børn og unge de bedste muligheder for at klare sig godt i livet. Hertil kommer naturligvis også, at vi giver dem de bedste muligheder og vilkår for at udvikle de individuelle potentialer, som de alle besidder. Det har vi mange forskellige indgangsvinkler til, og én af dem er altså MGK, som er et landsdækkende musikalsk grundkursus for unge mellem 14 og 25 år.

I Nordjylland er MGK-centret placeret i Aalborg, men selve tilbuddet rækker ud i hele regionen og dækker alle byer i Nordjylland. Der er tale om en grundlæggende musikalsk uddannelse, som forbereder eleverne til at søge om optagelse på musikkonservatoriet eller en anden musikalsk uddannelse. Altså er MGK en enestående mulighed for unge musiktalenter, som drømmer om – og har potentiale til – at gøre musikken til deres levevej.

Det handler ikke om pengene – må afvise kvalificerede ansøgere

Lad mig slå klart fast, at selvom vi med Statens Kunstfonds nye forslag står til at modtage flere penge i Nordjylland, så er det ikke sagens kerne.

Vi har i mange år talt højt om, at der er en skæv fordeling af midlerne blandt regionerne – altså at der er MGK-centre, der modtager langt flere midler til den samme opgave og i nogle tilfælde endda til væsentligt færre ansøgere. Derfor er vi også glade for, at der nu endelig bliver kigget på en ny ligelig fordeling, for set fra mit synspunkt er der ikke hold i, at vi i Nordjylland må afvise rigtig mange kvalificerede ansøgere. Alene i år har vi afvist 33 ansøgere, som potentielt ville være blevet tilbudt en plads, hvis midlerne ellers var til stede.

Fair nok, hvis det samme gjorde sig gældende for alle MGK-centre, men sagen er jo den, at vi i Nordjylland lige nu modtager 4,87 kroner per indbygger til 60 ansøgere, hvor der for eksempel modtages 11,13 kroner per indbygger i Skive, Viborg og Herning kommuner til 39 ansøgere til MGK MidtVest i år.

Det lyder ikke helt rimeligt i mine ører, for vi skal huske på, at opgaven er den samme, uanset hvor i landet MGK-centret ligger. Derfor synes jeg også, det er helt rigtigt, at der nu bliver taget fat i at fordele midlerne efter nye objektive og gennemsigtige kriterier, der skaber lige muligheder for de unge musikalske talenter i hele landet.

En regional opgave

Når jeg nu tillader mig at blande mig i debatten, er det også for at slå fast, at MGK-uddannelsen ikke kun er for elever i 9000 Aalborg – så langt fra.

MGK er en regional opgave, og vi har elever fra næsten alle områder i det nordjyske. I år har vi for eksempel 26 ansøgere fra Aalborg samt 34 ansøgere, der fordeler sig jævnt over resten af regionen. Med til fortællingen hører også, at en stor del af vores MGK-elever ikke udelukkende modtager undervisning i Aalborg, da vi så vidt muligt forsøger at placere en del af undervisningen på lokale musikskoler.

Men den nuværende fordeling betyder desværre, at vi får en betydelig mindre andel af de samlede MGK-ressourcer til at udvikle regionens unge musikalske talenter. Det er simpelthen ikke holdbart, og der er kun de unge til at betale prisen.

Jeg synes derfor, det er helt rigtigt, at der nu bliver besluttet en mere jævn fordeling af midlerne, så vi som minimum sørger for at give de unge i målgruppen lige muligheder for at blive optaget på MGK, uanset hvor i landet de bor.

Indlægget er en kommentar, der udtrykker skribentens holdning. Du kan sende forslag til kommentarer og debatindlæg på redaktionen@kulturmonitor.dk.

Skolerådmand i Aalborg Kommune. Medlem af Venstre.