TOP

Debat: Alle taler om ligestilling – men hvor bliver den af i kunsten og hos Statens Kunstfond?

Debatindlæg: Det er godt, at der er så stort fokus på ligestilling i Danmark, men hvorfor går så hver 7,5 krone af 10 til mænd i kulturbranchen?

Det virker, som om det kniber for ligestillingen med at komme igennem i det offentlige. Undersøgelser fra Danmarks Statistik viste i 2018, at kulturmidler til scene og musik i hele landet gik til mænd omkring 75 procent af gangene og til kvinder kun 25.

KODA har for nylig udsendt en statistik, der ifølge Politiken viser, at kvinder kun modtager 10 procent af deres midler, og at det går den forkerte vej. Kvinder, der får den bedste royaltybetaling – altså over 400.000 kroner om året – udgør kun seks procent.

Men hvorfor skal mænd have flere penge end kvinder? Statens Kunstfonds treårige fyrtårnspriser blev for nyligt tildelt til syv mænd i rollen som specialensembler, 9 millioner kroner uden et open call. Statens Kunstfond havde altså ikke inviteret kvinder med til kapløbet.

”Mangfoldighed kræver en aktiv indsats”

Dansk Komponistforening offentliggjorde i 2018 en statistik for fremført repertoire 2017-18, der viste, at kvinder var ophavsmænd til under fire procent af det samlede arbejde.

Mangfoldighed på køn blev debatteret på konferencen Talk Town. Her anbefalede man netop at tænke væk fra den lige vej, se til siderne, for erfaringen viste, at kvindelige komponisters værker skaber nye publikummer, udtalte ensemblechef Katrine Ganer Skaug i en af debatterne. Der var altså en god grund til at fremhæve kvinders musik, men ”mangfoldighed kræver en aktiv indsats”, berettede Dansk Komponistforening i en anden. 

Bestyrelsesleder for Statens Kunstfond Michael Bojesen udtalte sig i rollen som operachef i Malmö. Der havde man ansat en kvindelig professor i komposition, for svenskerne har krav om ligestilling. Det er prisværdigt, at man i Malmö realiserer ligestilling, men hvorfor har Statens Kunstfond ikke taget læringen med sig over sundet?

Statens Kunstfond forklarede mig i en aktindsigt om fyrtårnspriserne, at de hilser kønsligestilling velkommen, men loven siger ikke, at de skal tage hensyn til køn. De tilstod så, at mændene kvalificerer sig bedre:

”De tre nye specialensembler repræsenterer hver især den højeste kunstneriske kvalitet som fyrtårne inden for deres felt, og de repræsenterer hver især nye genrer inden for specialensembleordningen….,” lød det fra Statens Kunstfond.

Er mænd bare mere afbalancerede, relevante og originale?

I en udvælgelse kan man ikke bare stille det op, som om man kun skal se på kvaliteten af musikken og ikke på kønnet, lød det for nylig fra musiker og kønsdebattør Henrik Marstal i en facebook-debat. Kvalitet, relevans og originalitet er nemlig en kønnet opfattelse, ”fordi vi alle som en er socialiserede til at mene, at mænd nu engang bare ER dygtigere, mere relevante og mere afbalancerede end kvinder,” udtalte Marstal.

Sofie Sarlvit, cand.linc.merc. fortalte for nylig i Politiken om sit cbs-speciale, hvor konklusionen blandt andet er, at kvindelige musikere er ligeså dygtige som mænd, men holdes tilbage af magtfulde gatekeepers i musiklivet.

Norges komponistforening har netop givet en ligestillingspris – til professor i hørelære og musikdidaktik, professor Hilde Blix. Hun siger, at “uklare vurderingskriterier bidrar til å styrke den allerede sterke forbindelsen mellom kreativitet og maskulinitet. Derfor er forutsigbarhet og klare retningslinjer for bedømmelse av kvalitet et viktig tiltak for kjønnsbalanse og mangfold.”

Klare kriterier og lige vilkår er altså vigtigt.

Danmarks første kulturminister Julius Bomholt, forfader til Statens Kunstfond, gik ind for mangfoldighed i kunsten. Den må naturligvis i dag også ske på baggrund af køn. Statens Kunstfond kan skabe større diversitet ved at invitere kvinder med til at søge om de store priser. Lad os bryde vanetænkningen. Tillade os i højere grad at blive vækket af kvinders kunst og musik. Statens Kunstfond kan aktivt bidrage til diversitet – fra alder til køn – på højeste kunstneriske niveau, til gavn for alle.

Indlægget er en kommentar, der udtrykker skribentens holdning. Du kan sende forslag til kommentarer og debatindlæg på redaktionen@kulturmonitor.dk.

Mette Hafstrøm Kirkegaard er cand.mag. i retorik med art management samt tekstforfatter og sangerinde.