TOP

Danske ruiner i forfald – kulturministeren er på sagen

Kulturminister Mette Bock (LA) har besluttet at afsætte et millionbeløb til danske ruiner og fortidsminder. Problemer med forfald er flere steder så stort, at der er brug for hurtig udrykning, mener ministeren.

“Der er et stort antal ruiner spredt ud over hele Danmark, som – praktisk talt – ligger i ruiner. De udgør en uvurderlig del af den danske kulturarv og historie, og derfor har jeg besluttet at prioritere yderligere midler til vedligeholdelsen – som supplement til den eksisterende bevilling på finansloven,” siger Mette Bock.

Der er allerede afsat en fast bevilling på 1,4 millioner kroner til den løbende drift og vedligeholdelse, der til daglig administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. Nu kommer der så 8,7 millioner ekstra på det kulturelle udlodningsaktstykke i 2019 til at styrke vedligeholdelsesarbejdet og indhente det efterslæb, der er på området.

Siden 1983 er der gennemført undersøgelser af fortidsminderne og ruinernes tilstand i Danmark.

Der er i herhjemme registeret omkring 1.200 monumenter fra historisk tid, herunder både ruiner, helligkilder, voldsteder med mere, som skal vedligeholdes for at kunne bevares for eftertiden. Heraf er 91 ruiner udvalgt på grund af deres helt særlige behov for vedligeholdelse.

Journalist og redaktør på Kulturmonitor. Jeg skriver nyheder, debat, analyser og baggrundsartikler om kunst og kultur med fokus på branchen, forretningen og beslutningstagerne. Modtager meget gerne alle former for ris, ros, tips og kommentarer på lars@kulturmonitor.dk