TOP

Dansk Teater: “Der er behov for en reform, som rent faktisk styrker scenekunstområdet”

Når kommuner sender institutioner og folkeskoleklasser i teatret, kan de få refunderet halvdelen af udgifterne af staten. Men det kræver noget tålmodighed. Ordningen er så bureaukratisk, at der kan gå op til halvandet år, før refusionen bliver udbetalt.

“Den er så administrativt tung, at man risikerer, at den får kommuner til at droppe køb af børneteater,” siger Dansk Teaters direktør, Louise Stenstrup, til Politiken, hvor hun giver sit besyv med til den kommende scenekunstreform, som er på trapperne.

Brancheorganisationen har tre overordnende ønsker: Stabilitet, forenkling og dynamik. Udover en omlægning af refusionsordningen har Dansk Teater en række ønsker, der blandt andet tæller mulighed for, at egnsteatre kan strække sig over flere kommuner og blive regionale kraftcentre samt et opgør med de mange forskellige puljer, der er målrettet scenekunsten.

“Der er behov for en reform, som rent faktisk styrker scenekunstområdet og ikke bare fordeler stadig mindre beløb på flere puljer, som der har været en tendens til de senere år,” siger Louise Stenstrup til Politiken.

Dansk Teater mener desuden, at omprioriteringsbidraget helt skal afskaffes på scenekunstområdet, og at projektteatre, der ikke spiller på en fast scene, kan få aftaler om økonomisk støtte, der strækker sig over flere år.

»De spiller en helt afgørende rolle for diversiteten og nyskabelsen i teaterudbuddet, især inden for børneområdet. De er der, hvor folk befinder sig, herunder i de udsatte boligområder, men har brug for at kunne fastholde deres engagement i længere tid. Det er meget svært, når de hele tiden skal søge etårige puljer«, siger Louise Stenstrup til Politiken.

Der er dog også en række fordele ved det nuværende system, som Dansk Teater opfordrer ministeren til at være varsom med at ændre på i en kommende reform.

“Teatrene er producenter af kunst, og derfor er stabilitet og forudsigelighed i de økonomiske rammevilkår helt afgørende, så teatrene kan arbejde langsigtet og strategisk, blandt andet med planlægning af deres repertoire. Den stabilitet sikres i dag af de 3-4 årige rammeaftaler, som teatrene indgår med hhv. kommune og stat. Og den stabilitet er vigtig at bevare. Ministeren bør derfor ikke ‘fix something, that ain’t broken’,” udtaler Louise Stenstrup i en pressemeddelelse.

Journalist og redaktør på Kulturmonitor. Skriver og redigerer nyheder, kommentarer, analyser og baggrundsartikler om alt inden for kulturbranchen. Skriv til mig på birgitte@kulturmonitor.dk med alle former for input, der kan være med til at gøre Kulturmonitor til Danmarks bedste kulturmedie.