TOP

Dansk Industri: Museerne bidrager med milliarder til forretningen Danmark

De danske museer er rigtig gode til at tjene penge. Faktisk så gode, at de bidrager med milliarder af kroner til statskassen. 

Det viser en helt ny analyse udarbejdet af Dansk Industri, skriver Politiken. Dansk Industri har kigget på økonomien hos de danske museer og tallene viser, at museerne bidrager med væsentlig flere penge til samfundet end det, de får i støtte.

»Museerne er kulturbærende institutioner og løfter i den rolle en væsentlig samfundsopgave, men de har faktisk også en anden rolle, hvor de til forskel fra, hvad nogle måske antager, skaber vækst og bidrag til den samfundsmæssige velstand«, siger Sune Jensen, sekretariatsleder for turisme i DI til Politiken.

Ifølge Dansk Industris analysearbejde bidrog landets museer i 2015 med 4,9 mia. kr., når alle indtægter og udgifter var afholdt. 3,3 mia. kr. af disse kom fra museernes egne aktiviteter, mens deres køb af varer og tjenesteydelser hos andre virksomheder for små 2,5 mia. kr. skabte en bruttoværditilvækst på 1,6 mia.

»Det, vi ser på her, er de helt lokumskolde tal fra nationalregnskabet. Vi lægger ikke alt det andet oveni, men ser alene på aktiviteten i museernes egen virksomhed og de ydelser, de køber hos andre aktører. Dermed kan vi måske ligefrem komme til at undervurdere deres betydning, vil nogle mene. Men det er en sober måde at regne på«, siger Sune Jensen.

Journalist og redaktør på Kulturmonitor. Jeg skriver nyheder, debat, analyser og baggrundsartikler om kunst og kultur med fokus på branchen, forretningen og beslutningstagerne. Modtager meget gerne alle former for ris, ros, tips og kommentarer på lars@kulturmonitor.dk