TOP

Claus Ladegaard og Jørgen Ramskov i opråb: DR og TV2 skal bidrage mere til finansieringen af nye danske film

I en kronik i Berlingske går Claus Ladegaard, direktør for Det Danske Filminstitut, og Jørgen Ramskov, direktør for Producentforeningen, nu ud med en hård kritik målrettet DR og TV2, som de mener bidrager for lidt til finansieringen af nye danske film. 

Kritikken går på, at de to tv-stationer udnytter deres stærke position til at presse bidraget til finansieringen af danske film ned – til langt under markedspris. 

I medieaftalen for 2019-2023 blev der indført retningslinjer for, hvordan DR skal støtte dansk film, og i DR’s public service-kontrakt står der blandt andet, at DR skal “engagere sig på markedsvilkår i dansksprogede kort-, dokumentar- og spillefilm udført hos uafhængige producenter i et omfang svarende til det nuværende i forhold til antallet af titler, det vil sige i gennemsnit 14 spillefilmstitler årligt og 23 kort- og dokumentarfilm årligt i løbet af kontraktperioden.” 

DR opfylder ikke kravene stillet til dem i public service-kontrakten

Ifølge Claus Ladegaard og Jørgen Ramskov har DR dog fejlet i at opfylde begge krav. De mener, at DR ikke vil være i stand til at indfri antalsforpligtelsen i forligsperioden, og at markedsvilkårene er blevet tolket til DR’s fordel. 

“At stille krav om et bestemt antal film samtidig med, at prisdannelsen skal ske på markedsvilkår, svarer mere eller mindre til at kombinere planøkonomi og markedsøkonomi. Eller at være halvt gravid. Det er som bekendt svært, og i hvert fald stiller det nogle helt oplagte spørgsmål til, hvordan begrebet ‘markedsvilkår’ skal forstås. DR har valgt at definere markedsvilkår som udtryk for den laveste pris, som de kan ‘forhandle’ sig frem til,” lyder det i kronikken i Berlingske.

Ordningen i medieaftalen har ifølge de to direktører ført til, at bidragene til finansieringen af nye danske film har ramt et for lavt niveau, og de opfordrer derfor til, at ordningen genovervejes i den evaluering, der ifølge aftalen skal foretages efter 2,5 år, hvilket tiden nærmer sig for. 

Jeg skriver nyheder og større artikler om alt inden for kulturbranchen. Kontakt mig gerne med tips og idéer på caroline@kulturmonitor.dk