TOP

Blot et dansk parti har præsenteret en kulturpolitik i forbindelse med EU-valget

“Vi vil skabe markant bedre tilgængelighed og lettere adgang til Europas kulturinstitutioner. Vi vil give gratis adgang til alle europæiske kulturinstitutioner for personer, der er under 25 eller over 60 år. Adgang og tilgængelighed handler ikke kun om billetpriser – men også om, hvordan selve institutionerne ledes og programlægger. Vi vil støtte en mere demokratisk forvaltning af Europas kulturinstitutioner og sikre køns- og aldersbalancen ved at indføre obligatoriske kvoter i bestyrelserne.”

Sådan lyder det blandt andet  i Alternativets politik ‘New Deal for Europe’, der er blevet lanceret i forbindelse med det kommende valg til EU-Parlamentet, og som rummer en række punkter om kunst og kultur.

Alternativet er ifølge kulturmagasinet Søndag Aften alene om at præsentere en kulturpolitik i forbindelse med valget. Flere partier fremhæver derimod, at kulturområdet ikke er et område, som EU skal beskæftige sig med.

“Arbejdsdelingen i EU skal være klar. EU-landene skal søge flere fælles løsninger, hvor der er klare fordele i samarbejdet. EU skal løse grænseoverskridende problemer som bl.a. terrorbekæmpelse, international kriminalitet og miljøbeskyttelse og en fælles energipolitik. Til gengæld skal EU ikke beskæftige sig med f.eks. social-, kirke- og kulturpolitik,” lyder det eksempelvis fra Venstre, mens Det Konservative Folkeparti skriver følgende:

“Vi er stærkt tilhænger af nærhedsprincippet, hvorved beslutninger helst skal tages så tæt på borgerne som muligt. Derfor er der en lang række områder, hvor vi som udgangspunkt mener, at medlemsstaterne i EU bør fastholde deres nationale, regionale eller lokale beslutningskompetencer, f.eks. når det gælder kultur, folkeskolen, sundhedsområdet samt social- og arbejdsmarkedspolitikken samt skattepolitik.”

Udover gratis kultur til unge og ældre slår Alternativet i sin kulturpolitik også på tromme for beskyttelse af det kulturelle fælleseje, bekæmpelse af gentrificering og støtte til kunstnere i deres kampe for at beholde deres hjem og arbejdslokaler, gentænkning af Creative Europe, afkoloniseringen af kultur samt et stop for udnyttelse af kunstnere, hvilket får følgende ord med på vejen:

“ Vi vil gøre en ende på udnyttelsen af kunstnere. Vi opfordrer alle offentlige institutioner til at holde op med at benytte kontrakter, der fratager kunstnerne deres ret til at disponere over egne værker. Kontrakter for enkeltstående fremvisninger bør anvendes, når det pågældende arbejde ikke bliver købt til at indgå i en samling. Når kunstnere bliver ansat til at udforme værker til kulturinstitutioner, bør de ansættes med kontrakter, som giver dem ret til social tryghed, feriedage og alle de øvrige arbejdstagerrettigheder. Kunstnere kan ikke arbejde uden at få løn for det.”

Journalist og redaktør på Kulturmonitor. Skriver og redigerer nyheder, kommentarer, analyser og baggrundsartikler om alt inden for kulturbranchen. Skriv til mig på birgitte@kulturmonitor.dk med alle former for input, der kan være med til at gøre Kulturmonitor til Danmarks bedste kulturmedie.