TOP

Bestyrelsesformand i Den Fynske Opera erkender ledelsessvigt: “Vi har nok været lidt for naive”

De interne stridigheder vokser sig større i Den Fynske Opera.

Efter flere uger med udfordringer, hvor tidligere medarbejdere kritiserede Den Fynske Operas bestyrelse, og politikere meldte ud, at de kiggede på situationen med “største alvor”, er operaen nu blevet sat under skærpet tilsyn af Odense Kommune

Og ifølge en redegørelse, som Odense Kommune har sendt til Kulturmonitor, er listen over kritisable forhold lang.

FAKTA

Eksempler på kritisable forhold på Den Fynske Opera

Manglende underskrevne forretningsorden “Institutionen kan ikke fremskaffe den hidtil gældende og underskrevne forretningsorden for bestyrelsen. Der er dermed ikke dokumentation for, at institutionen har levet op til lovkrav om forretningsordenens indhold.”

Ubegrundet lang svartid
“Institutionen havde på trods af en konkret anmodning fra Odense Kommune i sagen om henvendelse fra en leverandør en ubegrundet lang svartid på væsentlige oplysninger, som institutionen senere bekræftede at have været i besiddelse af og anvendt 1 1⁄2 måned forinden, mens der i mellemtiden blev afgivet flere inkonsistente eller ufuldstændige versioner af disse oplysninger.”

Væsentlige formaliteter, der ikke efterleves
“Det konstateres, at bestyrelsen i december 2019 har underskrevet en ny vedtægt og ladet den træde i kraft uden at tage det til referat eller i øvrigt følge egne bestemmelser for vedtægtsændringer. I den forlængelse
konstateres det, at kravet om Odense Kommunes godkendelse af den nye vedtægt ikke er forsøgt opfyldt af institutionen.”

Bestyrelsens tilsyn med direktionen
“Odense Kommune konstaterer, at fratrådt personale, leverandør og samarbejdspartner giver udtryk for uklarhed om rolleadskillelse mellem direktion og bestyrelse ift. elementer i den daglige drift, hvilket underbygges af
forvaltningens dokumentation af institutionens korrespondance i sagen om henvendelse fra en leverandør.”

Kilde: ‘Køreplan for genopretning af formelle forhold på Den Fynske Opera’

Vis mere

Men nu tager bestyrelsesformand Rune Kallager til genmæle i et interview med TV 2 Fyn, hvor han placerer en del af ansvaret på ledelsen, hvilket har fået tidligere operachef Thomas Storm til at reagere.

Erkender manglende ledelsesstyring

I redegørelsen, som går under navnet ‘Køreplan for genopretning af formelle forhold på Den Fynske Opera’, kritiserer Odense Kommune blandt andet institutionens ledelse og bestyrelse for unødigt at have besværliggjort kommunens tilsyn med institutionens håndtering af habilitetsspørgsmål. Det er på nuværende tidspunkt uklart, hvad habilitetsspørgsmålet drejer sig om.  

“Odense Kommune vurderer, at institutionen hermed ikke har levet op til sine generelle oplysningsforpligtelser,” lyder det endvidere i redegørelsen. 

Rune Kallager har været bestyrelsesformand for operaen siden 2017. Han erkender, at der ikke har været styr på ledelsen. 

“Indberetninger har ikke været tilfredsstillende til kommunen, og det er vores ansvar at sikre, at ledelsen indmelder de her ting,” siger han til TV 2 Fyn og giver udtryk for, at han ikke ved, hvorfor ledelsen ikke har indberettet og registreret det, de skulle:

“Vi har nok været lidt for naive.”

Inddrager sin fagforening

I marts blev den nu tidligere operachef Thomas Storm og Den Fynske Opera enige om en fratrædelseordning. På daværende tidspunkt kaldte han det for udramatisk, men forklarede samtidig, at der var uenigheder på det administrative plan i forhold til Den Fynske Opera.

“Jeg vil ikke sige, at jeg har mistet gnisten, fordi jeg vil rigtig gerne kulturlivet. Men man skal have de rigtige omstændigheder at arbejde under. Det havde jeg ikke på Den Fynske Opera.”

Bestyrelsesformandens seneste udtalelser til TV2 Fyn får imidlertid den tidligere operachef til at forholde sig lidt anderledes til situationen.

Han oplyser til Kulturmonitor, at han vil undersøge sagen med juristerne i sin fagforening.

Han kan ikke uddybe sagen nærmere grundet en tavshedsklausul i sin kontrakt.

I kølvandet på Thomas Storms stop i Den Fynske Opera, er Kim Bakdal Jensen tiltrådt som ny konstitueret administrativ chef, mens Ida Fogh Kiberg er udnævnt som konstitueret kunstnerisk chef. Den nuværende ledelse er den fjerde ledelse på godt fire år, siden Jesper Buhl stoppede som chef i marts 2016.

Den høje frekvens af udskiftninger af ledelsen er også blevet bemærket af Odense Kommune, der i redegørelsen skriver, at kommunen med bekymring ser på institutionens hyppige udskiftning af ledelse, administration, bogholder, revisor og revisionsselskab og retter opmærksomhed på vigtigheden af, at institutionen sikrer gode overleveringer.

Til Kulturmonitor forklarer kontorchef Nicolai Frank, at man er klar til at fastholde tilsynet så længe, det er nødvendigt.

“Vores beslutning begrundes i, at vi har samlet information sammen og vurderet, at operaen ikke overholder tilskudsbetingelserne. Blandt andet rejses der tvivl om, hvorvidt styringen af Den Fynske Opera er tilstrækkelig,” siger Nicolai Frank, der er kontorchef i Odense Kommune.

Jeg skriver nyheder og større artikler om alt inden for kulturbranchen. Kontakt mig gerne med tips og idéer på mads@kulturmonitor.dk