TOP

Professor, CBS, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi. Har blandt andet forsket i kulturøkonomi, kulturpolitik, de kreative erhverv og regional udvikling.