TOP

Johan Kruse er studerende ved Copenhagen Business School og Jesper Bay er direktør for Danske Koncert- og Kulturhuse, DKK