TOP

Socialdemokrat og byrådsmedlem i Nyborg Kommune samt medlem af Danske Musik- & Kulturskolers bestyrelse.