TOP

Ingeborg Svennevig er direktør for De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune, og Per Kap Bech Jensen er administrativ direktør for Nordisk Teaterlaboratorium – Odin Teatret