TOP

Henholdvis formand og sekretariatschef for paraplyorganisationen Dansk Kunstnerråd, som repræsenterer 24 professionelle kunst- og kulturorganisationer.