TOP

Etnolog. Har arbejdet som rådgiver hos Rambøll og Seismonaut og har nu sin egen rådgivningsvirksomhed i eget navn.