TOP

Arbejdsgruppe fastslår: Disse elementer bør Filmskolen bevare i sin nye form

Når en dimensioneret og indplaceret version af Den Danske Filmskole med al sandsynlighed bliver lanceret i 2021 som følge af administrative og politiske indgreb, bør det ikke være på bekostning af Filmskolens helt centrale grundpiller.

Sådan lyder konklusionen fra en arbejdsgruppe, der siden foråret 2019 har arbejdet på en plan for, hvilke elementer i den nuværende version af Filmskolen, der skal føres videre i en kommende bachelor- og kandidatstruktur.

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Filmskolens elevråd, rektorat og aftagerpanel samt Klaus Hansen, forhenværende direktør i Producentforeningen, og næstformand i Danske Filminstruktører, Klaus Kjeldsen.

Producentforeningens hjemmeside har Klaus Hansen og Klaus Kjeldsen opsummeret arbejdsgruppens arbejde i seks centrale punkter, der blandt andet understreger vigtigheden af, at uddannelsen fortsat giver rig mulighed for holdsamarbejde – også når Filmskolens nuværende 2-års interval mellem elevoptag ændres til, at der hvert år skal optages nye elever på skolen.

Omlægningen betyder, at der på årlig basis skal optages tre elever på hver linje i stedet for seks elever hvert andet år. Dermed vanskeliggøres det holdsamarbejde, der tidligere har kunnet lade sig gøre i tre grupper af to elever på hver enkelt linje som led i Filmskolens hidtil faste model.

FAKTA

De seks centrale elementer

1. Sixpack-modellen/De studerendes kunstneriske samarbejde: Vigtigheden af at uddannelsen giver mulighed for holdsamarbejde, også der hvor det ikke er muligt at videreføre sixpack-metoden i sin nuværende form.

2. De studerendes oplevelse af kontinuitet: Vigtigheden af kontinuerlige lærerkræfter med fokus på faglinjen og at der fortsat er undervisning i fagspecifikke metoder og færdigheder, når undervisningen omlægges til ny fagstruktur, og når de nuværende uddannelser erstattes af faglinjer og toninger. 

3. Forholdet mellem kunstnerisk praksis og teoretisk viden: Vigtigheden af at den kunstneriske praksis fortsat er omdrejningspunktet for undervisning og uddannelse, og at de studerende kan gå på skolen, selvom de ikke er bogligt stærke. 

4. Den enkelte studerendes kunstneriske udvikling/stemme: Vigtigheden af at der er fokus på denne igennem hele uddannelsen og at den studerende kan få en kontinuerlig opfølgning over tid.  

5. Årgangens størrelse: Vigtigheden af at sikre de studerende flest mulige valgmuligheder ved holddannelser i det kunstneriske samarbejde og at sikre fag-linjespecifik undervisning, hvis det 1-årige optag halverer årgangens og dermed faggruppernes størrelse. Vigtigheden af, at der er nok studerende i hver fagretning til, at den kan ses som en gruppe.  

6. Årgangens sammenhængskraft: Vigtigheden af, at en årgang fremover kan opbygge et stærkt sammenhold gennem hele uddannelsestiden, når den 4-årige uddannelse erstattes af en uddannelse i to niveauer (3+2), og man derfor må forvente, at nogle går ud efter 3 år og ikke søger videre til kandidatuddannelsen.

Kilde: Producentforeningen, 11. oktober 2019.

Vis mere

Unikke individuelle forløb i fare

Foruden det konkrete elevoptag hæfter arbejdsgruppen sig blandt andet ved, at forholdet mellem kunstnerisk praksis og teoretisk viden skal bevares, således at elever, der ikke er bogligt stærke, kan gå på skolen.

Et andet centralt punkt er udviklingen af den enkelte elevs kunstneriske stemme, som tidligere har fundet sted ved hjælp af kontinuerlig opfølgning og individuelt skræddersyede undervisningsforløb.

Her understreger arbejdsgruppen vigtigheden af, at der “fortsat er undervisning i fagspecifikke metoder og færdigheder, når undervisningen omlægges til ny fagstruktur, og når de nuværende uddannelser erstattes af faglinjer og toninger.”

I sin nuværende form har Den Danske Filmskole ry for at være en af verdens bedste, ikke mindst grundet fagledernes mulighed for at skræddersy et individuelt forløb til den enkelte elev – et uddannelsesaspekt, som dokumentarinstruktør og tidligere Filmskole-elev Thora Lorentzen tidligere beskrev som “fuldstændig unikt for Den Danske Filmskole, da de fleste andre (film)skoler har for mange elever pr. lærer til, at det kan lade sig gøre.”

Jeg skriver nyheder og større artikler om alt inden for kulturbranchen. Kontakt mig gerne med tips og idéer på rasmus@kulturmonitor.dk