TOP

Årets hædersmedaljer uddeles i aften af Akademiraadet

Når Det Kongelige Akademi for Skønne Kunster i aften fejrer 265 års fødselsdag, vil de samtidig uddele dette års hædersmedaljer, der i år går til billedkunstnere, arkitekter og en journalist.

Hædersmedaljerne, der blandt andet tæller den prestigefyldte ‘Thorvaldsen Medaillen’, uddeles til personer, som har haft stor betydning for udviklingen af dansk kunst. Og det er netop, hvad årets modtager, billedkunstner Eric Andersen, har.

“Eric Andersen er en af de første danske konceptkunstnere. En kunstner der stiller spørgsmål til verden og ønsker, at verden er et stadigt mulighedsrum. Han har trods sin store produktion og internationale udsyn ikke fået helt den samme plads som andre kunstnere i sin generation, selvom han på mange måder er forløber for en stor gruppe af konceptuelt arbejdende danske kunstnere, der nu er synlige på den internationale kunstscene,” begrunder Akademiraadet blandt andet tildelingen med.

‘Thorvaldsen Medaillen’ er den højeste udmærkelse inden for den frie kunst. Netop derfor håber Akademiraadet, at hæderen vil overraske Eric Andersen positivt, når den overrækkes til ham, hvilket vil ske i selskab med blandt andre Hendes Majestæt Dronningen:

“Gennem sit liv har Eric Andersen arbejdet med at udvide grænserne for kunsten og dermed de kulturelle regler for, hvordan vi lever. Eric Andersen søger hele tiden det overraskende. Vi håber derfor, at det også overrasker ham, at han i år modtager ‘Thorvaldsen Medaillen’.”

“Afgørende betydning for kunsten”
Udover ‘Thorvaldsen Medaillen’ uddeles også en række andre hædersmedaljer. ‘Eckersberg Medaillen’, der gives for indsats af høj kvalitet inden for den frie eller den bundne kunst, går i år til arkitekt Bente Lange og billedkunstnerne Oda Knudsen og Christian Vind.

‘Thorvald Bindesbøll Madaljen’, der gives for indsats af høj kvalitet inden for brugskunst og industriel grafik, går til keramiker Anne Tophøj, mens ‘Franciska Clausen Medaljen’, der gives for et enkeltstående værk af fremragende kunstnerisk kvalitet inden for den frie eller bundne kunst, tildeles billedkunstner Kirsten Astrup for værket ‘Urolige hjerte’ og arkitekterne Lenschow & Pihlmann for ‘Studielandsbyen’.

Slutteligt uddeles også ’N.L. Høyen Medaljen’, der gives for indsats af høj kvalitet inden for forskning, fortolkning eller formidling af de skønne kunster. Den går i år til journalist og redaktør på online-tidsskriftet ‘Kunstkritikk’ Pernille Albrethsen.

Hun modtager medaljen for sit mangeårige virke som kunstkritiker og sit dedikerede engagement for højnelse af kunstkritikken generelt. Ifølge Akademiraadet rækker hendes betydning langt videre end hendes eget virke som højt kvalificeret kunstkritiker i ind- og udland.

“Det er af afgørende betydning for kunsten, at der til stadighed finder en højt kvalificeret og ved- kommende samtale sted om, hvad kunst er og vil. En sådan samtale har brug for et sprog og et rum at udfolde sig i. Begge dele har Pernille Albrethsen med meget stort engagement og faglig tyngde været med til at skabe og udbygge,” begrunder Akademiraadet blandt andet tildelingen med.

Jeg skriver nyheder og større artikler om alt inden for kulturbranchen. Kontakt mig gerne med tips og idéer på kasper@kulturmonitor.dk.