Aalborg Symfoniorkester og Musikkens Hus i Aalborg går sammen og skal dele ledelse og bestyrelse

Aalborg Symfoniorkester og Musikkens Hus i Aalborg går sammen og skal fremover dele ledelse og bestyrelse.