TOP

50 millioner ekstra licenskroner fordelt: Kulturarven på film bliver prioriteret

De politiske partier bag medieaftalen for 2015-2018 har indgået en aftale om, hvad  de cirka 50 mio. kr. fra de overskydende licensmidler i aftaleperioden skal gå til.

En pæn del vil blive brugt på bevaring af kulturarv. DR får 20,4 mio. kr. til den resterende digitalisering af programarkiv, og DFI får 2,5 mio. kr mere end de midler, der allerede er afsat i filmaftalen 2019-2023, til digitalisering af filmarven (‘Danmark på film’).

Sådan skal de overskydende licensmidler anvendes:

  • 35,4 mio. kr. til DR med henblik på resterende digitalisering af programarkiv (20,4 mio. kr.), styrkelse af historie og formidling (8,0 mio. kr.) og styrkelse af dansk musik og musikformidling, herunder nordisk (7,0 mio.kr.).
  • 4,3 mio. kr. til gennemførelse af en offentlig informationskampagne om overgang til ny teknologi for antenne-tv i foråret 2020.
  • 2,0 mio. kr. til en forhøjelse af den på finansloven for 2019 afsatte film- og tv-støttepulje (‘Rigsfællesskabspuljen’) på 8,0 mio. kr., der har til formål at styrke kendskabet og fællesskabet på tværs af Rigsfællesskabet.
  • 4,0 mio.kr. til etablering af en Demokratipulje til støtte af initiativer/projekter, der har til formål at styrke demokratiet ved at højne valgdeltagelse, øge befolkningens bevidsthed om ”fake news”/disinformation mv. Der kan ikke af puljen ydes støtte til DR og de regionale TV 2-virksomheder.
  • 2,5 mio. kr. til digitalisering af filmarven (‘Danmark på Film’). Midlerne supplerer de midler, der er afsat til formålet i filmaftalen 2019-2023.
  • 2,0 mio. kr. til en styrkelse af ‘Media Literacy’ i form af kortlægning af større igangværende og planlagte indsatser samt opfølgning herpå i forhold til f.eks. etablering af et mediekompetance/”Media Literacy” netværk med brancheaktører og relevante myndigheder.
  • 0,5 mio. kr. til gennemførelse af en analyse af virkning og konsekvenser af politiske reklamer på forskellige platforme.

Kilde: Kulturministeriet

Journalist og redaktør på Kulturmonitor. Skriver og redigerer nyheder, kommentarer, analyser og baggrundsartikler om alt inden for kulturbranchen. Skriv til mig på birgitte@kulturmonitor.dk med alle former for input, der kan være med til at gøre Kulturmonitor til Danmarks bedste kulturmedie.