TOP

Fra symfoniorkester til fond: 27 projekter får støtte fra ny kulturpulje

27 projekter har fået støtte fra en ny pulje for almennyttige kulturelle projekter. Der er i alt uddelt 2.097.800 kr. fra puljen. Det oplyser Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Formålet med den nye pulje er at støtte almennyttige projekter med et kulturelt formål inden for fire forskellige områder. De fire områder er: demokrati og menneskerettigheder, kulturbevaring, kulturforståelse og modstandsfolk fra 2. Verdenskrig.

De 27 projekter er vidt forskellige og tæller blandt andet:

  • Aalborg Symfoniorkesters projekt ‘Aalborg – DNA. En oplevelsesevent’, der er støttet med 50.000 kr. Om projektet lyder det: Tør vi se ind i fremtiden? Bliver vores værdier og kulturopfattelse udfordret? Gennem fire workshop og fem performances med fokus på historisk forståelse, arbejder unge og kunstnere med oplevelse og formidling af identitet og demokrati. Et samarbejde med skoler/gymnasier i Aalborg.
  • Askovfondens ‘Drømme for Nørrebro’, der er støttet med 60.000 kr. ‘Drømme om Nørrebro’ vil “undersøge og styrke minoritetsetniske pigers kulturelle selvforståelse som borgere på Nørrebro. Vi samarbejder med relevante sociale- og kulturpartnere om kulturprocesser, der giver pigerne styrken og forudsætningerne for at indgå i fællesskabet på lige fod med andre unge.”
  • Museum Vestsjællands projekt ‘Arbejde og Integration – Indvandreres erindringer, en historie om vellykket integration’, der er støttet med 99.500 kr. Om projektet lyder det: “Formidling af førstegenerationsindvandreres møde med det danske velfærdssamfund gennem samskabelse med tyrkiske foreninger i Ringsted. Denne gruppe hører til dem, der kom tidligst til Danmark, og er i dag aktive i arbejde, uddannelse, kultur og politik. Det er et eksempel på vellykket integration.”
  • Dansk-Russisk Forenings projekt ‘Russisk kultur’ er støttet med 50.000 kr. og vil “gennem en todelt kulturturne med arrangementer i alle landets fem regioner om russisk film og opera ønsker vi at øge kendskabet i den danske offentlighed til russisk kultur og samfundsforhold og dermed virke til styrkelse af mellemfolkelig forståelse.”

Puljen bliver finansieret af Kulturministeriets andel af udlodningsmidlerne til andre almennyttige formål, og Slots- og Kulturstyrelsen administrerer puljen. Den nye pulje erstatter  ’pulje til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål’.

Der var i denne omgang 56 ansøgninger om tilskud. 32 ansøgninger opfyldte ikke kriterierne for støtte.

Næste ansøgningsfrist til puljen er d. 5. marts 2019.

Journalist og redaktør på Kulturmonitor. Skriver og redigerer nyheder, kommentarer, analyser og baggrundsartikler om alt inden for kulturbranchen. Skriv til mig på birgitte@kulturmonitor.dk med alle former for input, der kan være med til at gøre Kulturmonitor til Danmarks bedste kulturmedie.